Make your own free website on Tripod.com

GUIDEOVIDEO'S

Harrisburg-Peregrines video-diary breeding season 2006 click on a thumbnail to view:

 10 Maart: de Slechtvalken met een Spreeuw, ze waren er totaal zo'n 1,5 uur zoet mee:

 March 10: the falcons with a Starling, the dinner lasted for about 1,5 hours: 

14 Maart: op deze clip is een paring te zien:

March 14: on this clip you can watch the birds mating:

19 Maart: het wijf is hier poetsend te zien, en het mannetje laat zich gravend bewonderen:

March 19: the female is preening, and the male shows the typical digging behaviour:

 

24 Maart: tussen 7:30-8:00 uur waren er 2 paringen, direct hierna lieten ze zich weer  baltsend bekijken:  

March 24: between 7:30-8:00 am the birds were mating twice. After this there was display and that's on this clip:

 

24 Maart: rond 15:00 uur was er opnieuw balts te zien, deze keer vanuit de nieuwe camera-positie:

March 24: around 3:00 pm there was more display, this time from the new camera positions:

 

25 Maart: s'morgens vroeg werd het eerste ei gelegd op precies dezelfde dag als in 2005, deze opname is van rond 8:00 uur: 

March 25: early in the morning the first egg arrived on exactly the same day as in the 2005 season. The female is seen here around 8:00 am talking to the egg:

27 Maart: het tweede ei werd gelegd:  

March 27: the second egg arrived, on this video you can see that it is still wet:

28 Maart: opnieuw een paring rond 9:30 uur:

March 28: the birds were mating around 9:30 am: 

28 Maart: pas na het leggen van het tweede ei worden de eieren min of meer bebroed, het mannetje was de eerste die hiertoe een poging deed. Om 12:50 uur roept het wijf en er volgt opnieuw een paring:

March 28 around 12:45 pm the male was on the eggs for about five minutes, then the female is calling and there is another mating:

30 Maart: het wijf is hier te zien met 3 eieren, het derde ei werd op 29 maart rond 16:30 uur gelegd: 

March 30: the female with 3 eggs. (Egg nr.3 arrived march 29 around 4:30 pm)

 

31 Maart: in deze clip zien we het mannetje net plaatsnemen op de eieren, het wijf is echter 5 minuten later terug om de eieren over te nemen. Het mannetje wil echter nog wat langer blijven zitten...wijf is een beetje boos...:

March 31: in this clip we see the male just arriving on the eggs, the female is back in only 5 minutes and she wants 'her' eggs back....:  

1 April: vroeg in de morgen werd het vierde ei gelegd, alweer op precies dezelfde dag als in 2005...

Nog geen beelden van getaped..

wordt vervolgd